Home » Nederland » Participaties.nl » Hoe belangrijk is locatie bij winkelvastgoed?


Hoe belangrijk is locatie bij winkelvastgoed?

9 mei 2019 Participaties.nl

Is de locatie van invloed op het faillissement van een winkel? Locatus nam vier failliete winkelketens onder de loep. Lees meer..