Home » Nederland » Participaties.nl » De 10 grootste crowdfund blunders


De 10 grootste crowdfund blunders

10 juli 2019 Participaties.nl

Met crowdfunding vallen beduidend hogere rendementen te behalen dan met een spaarrekening of staatsobligaties. Pas wel op voor deze 10 missers. Lees meer..