Home » Nederland » Morningstar.nl » Hoe Europees is Europa?


Hoe Europees is Europa?

7 juni 2017 Morningstar.nl

De traditionele methoden die worden gehanteerd om een aandeel in een specifiek land of regio te classificeren zijn niet altijd even betekenisvol voor beleggers. Traditionele classificatiemethoden categoriseren bedrijven vaak op basis van hun land van beursnotering, waar het bedrijf is opgericht of waar het hoofdkantoor zijn zetel heeft. Deze aanpak reflecteert echter niet noodzakelijkerwijs de economische verbondenheid van een bedrijf met een bepaald land of regio. Lees meer..