Home » Nederland » ABN AMRO » Scholen in achterstandswijken: 93% signaleert vaak leerlingen met problemen in de klas


Scholen in achterstandswijken: 93% signaleert vaak leerlingen met problemen in de klas

8 mei 2019 ABN AMRO

In Nederland hebben leerlingen op scholen in achterstandswijken het beduidend moeilijker dan leerlingen die onderwijs genieten in reguliere wijken. 93% van de leerkrachten signaleert vaak kinderen met problemen op school, terwijl dit in reguliere wijken 59% is. Onderverdeeld naar probleemsoorten zijn de verschillen ronduit zorgelijk. Zo geeft 87% van de leerkrachten aan dat leerlingen in achterstandswijken vaak een taalachterstand hebben, versus 23% in reguliere wijken. Concentratieproblemen zijn te verdelen in 72% versus 57% en de ervaring met veel leerlingen met een leerachterstand verschilt maar liefst met 40% (70% versus 30% in reguliere wijken). Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door MWM2 in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en ABN AMRO Foundation. De organisaties presenteren vandaag de resultaten op het seminar Ongelijke Kansen in het Onderwijs. Lees meer..