Home » Nederland » ABN AMRO » Samen werken aan een duurzame scheepvaartsector


Samen werken aan een duurzame scheepvaartsector

18 juni 2019 ABN AMRO

ABN AMRO ondertekende dinsdag in New York samen met een groep andere internationale banken de ‘Poseidon Principles’. Het doel van de banken, die deze principes samen hebben ontwikkeld, is om als financier een bijdrage te leveren aan de reductie van emissies in de scheepvaartsector. De Poseidon Principles gaan een leidraad vormen voor banken om klimaatoverwegingen mee te wegen in het leningproces. Ook zullen ze worden gebruikt om te rapporteren over de klimaatimpact van de leningenportefeuille aan scheepvaartbedrijven. Lees meer..