Home » Nederland » ABN AMRO » Financiële instellingen maken CO2-impact zichtbaar


Financiële instellingen maken CO2-impact zichtbaar

29 november 2018 ABN AMRO

Veertien financiële instellingen, verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), hebben het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het berekenen van de CO2-impact van hun beheerd vermogen. Ze hebben de methodiek tot nu toe toegepast op ruim een triljoen euro aan verzameld beheerd vermogen, bijna de helft van het totaal. Na verdere analyse van deze data, zullen de leden hierover rapporteren in hun jaarverslagen. De leden van PCAF hebben vandaag het rapport over hun vorderingen overhandigd aan leden van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat. Lees meer..