Home » Nederland » ABN AMRO » ABN AMRO & de energietransitie


ABN AMRO & de energietransitie

26 november 2018 ABN AMRO

Als gevolg van de toenemende wereldbevolking, de sterk groeiende middenklasse en de groeiende wereldeconomie blijft de vraag naar energie stijgen. Tegelijkertijd is er een transitie naar duurzame energie gaande, die hard nodig is. Als financier staat ABN AMRO midden tussen deze ontwikkelingen en stimuleert de energietransitie. De bank heeft zich verbonden aan de randvoorwaarden van het ‘International Energy Agency 2 graden scenario’. ABN AMRO kan vooral impact hebben bij de verduurzaming van vastgoed. Daarnaast zet de bank ook in op een sterke groei van de portefeuille renewable energy. Lees meer..